Despre noi

Suntem singura organizaţie studenţească de consultanţă managerială din România, având ca şi statut denumirea de “Junior Enterprise” şi făcând parte din reţeaua internaţională JADE.

Misiune

Vrem ca organizația noastră să se dezvolte în continuare, vrem să răspândim conceptul de antreprenoriat şi de junior enterprise pe plan național și în același timp să acumulăm cât mai multă experienţă practică în domeniul consultanţei.Vrem să fim cunoscuți și recunoscuți!

Viziune

Vrem să facem un pas înainte pentru viitorul nostru și să aducem o contribuție pozitivă întreprinderilor din România; calitatea este mijlocul pentru aceasta.

Istorie, idee, obiective

Un student, care a făcut practică la firma de consultanță Horváth&Partners, a fost susținut de conducerea acesteia în ideea lui de a fonda o organizație studențească, care se va ocupa cu consultanța oferită de studenți. Ideea lui a fost primită cu mult entuziasm de către colegii săi, care au decis să accepte provocarea și să creeze prima organizație studențească de consultanță din Romania.Înființarea organizației a avut loc în anul 2007 de către cei 11 membri fondatori, studenți la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, de la secția „Relații Economice Internaționale”, linia germană, din cadrul Universității Babeș – Bolyai. Suntem o organizație înființată de studenți cu scopul de a ușura, dar, în același timp, de a încuraja dezvoltarea academică și profesională a studenților; mai mult, organizația noastră va juca un rol esențial în dezvoltarea întreprinderilor cărora le vom oferi serviciile noastre.Fiind prima organizație studențească de consultanță din România, este o provocare, dar în același timp, o oportunitate pentru noi să aplicăm cunoștințele dobândite până acum.Vrem să oferim serviciile noastre cu profesionalism și la un preț avantajos. Suntem conștienți că există eșec, dar noi nu acceptăm decât succesul.

Departamente

Financiar si juridic

Obiectivul specific al postului: Să susțină activitatea conducerii asociației prin analiza financiară privind costurile și profitul, să traseze împreună cu aceasta strategia financiară, fiscală și economică a asociației. Să pună la dispoziția conducerii toate informațiile necesare pentru deciziile manageriale în raport cu, clientii, furnizorii, băncile sau alte entități juridice. Să participe activ la eficientizarea folosirii resurselor, la construirea bugetului și la implementarea și desfășurarea cost controlului.

Resurse Umane

Obiectivul specific al postului: Crearea și menținerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forțe de muncă stabile și eficiente; Elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecție, integrare, pregătire profesională, motivare și relații de muncă) care să asigure asociației necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ și calitativ; Coordonarea și conducerea tuturor activităților de resurse umane (planificarea resurselor umane, recrutarea și selecție, orientarea și instruire, acordare de bonificații, evaluarea de personal, etc...);

Marketing

Obiectivul specific al departamentului: promovarea imaginii asociației, studiul pieței și al concurenței, atragerea de noi segmente de piață și semnarea de contracte comerciale, asigurarea celor 4P (ex. organizează campaniile de promovare a asociației sau a diferitelor evenimente organizate de asociație, concep conținutul website-ului), analiza concurenței și identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale produselor acestora, proiectarea materialelor publicitare (anunțuri, pliante, oferte etc.), proiectarea chestionarelor pentru studiul pieței, culegerea de date și realizarea de prelucrări statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de studiu al pieței;

Relatii publice

Obiectivul specific al departamentului: stabilirea contactelor și asigurarea aparițiilor media locale/naționale, stabilirea contactelor cu alte facultăți, cu firme de consultanță, cu alte asociații studențești, responsabilitatea redactării articolelor/studiilor care vor apărea în media, intreținerea relațiilor cu partenerii asociației, realizarea unor activități de natură organizatorică internă, elaborarea unui planul de relații publice pentru a completa strategia de advertising, propunerea de evenimente speciale și alte modalități de comunicare

Relatii internationale

Obiectivul specific al departamentului: să pastreze legătura cu JE-urile din Romania, dar si cu JE-urile din Europa si Brazilia. Să ţină echipa la curent cu oportunitaţi de deplasare in cadrul evenimentelor internaţionale sau schimburilor de experienţă.

IT

Obiectivul specific al departamentului: promovarea online a imaginii asociației, întreținerea website-ului organizației, realizează și întretine bazele de date ale celorlalte departamente, oferindu-le posibilitatea de a prelucra și sorta datele după diferite criterii, oferă consultanță în privința achiziției produselor IT necesare organizației, dacă este cazul, și le întreține, realizează elementele de grafică necesare organizației

International: JADE (European Confederation of Junior Enterprises)

Incepând cu 6 martie 2010 , confederaţia JADE a votat pentru alăturarea JE-ului Theory&Practice Consult la reţeaua JADE Romania. Prin urmare, T&P Consult împreuna cu o altă organizaţie din Bucureşti (B.O.S.) formează acum JADE România.JADE este o organizație non-profit internațională de întreprinderi administrate in totalitate de către studenți.Rețeaua este compusă în prezent din 16 confederații și membri consultativi din Europa, cuprinzând 280 Junior Enterprises.Antreprenorii juniori (membrii JE-urilor) sunt studenți care doresc să dobândească experiență practică în timpul facultaţii, prin dezvoltarea propriilor proiecte profesionale și prin oferirea de diferite servicii de consultanţă, care se confruntă cu ocazii unice de învățare în lumea reală de afaceri. Rețeaua le oferă avantajul de a face schimb de cunoștințe, experiență și, de asemenea, de a lucra împreună la proiecte internaționale.

2% pentru T&P Consult

Toţi contribuabilii pot decide asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare, castigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entitaţilor nonprofit care se infiinţează si funcţionează în condiţiile legii, unitaţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii”. (art 2 privind Prevederile Codului Fiscal /Legea 571/2003)Acest procent poate fi acordat oricarei ONG! Fondurile obținute în cadrul acestei campanii le vom folosi doar in scopuri constructive pentru studenţi, şi anume, oferindu-le oportunitaţi de dezvoltare profesională in domeniul consultanţei.

De ce sa contribuiti?

Aveţi satisfacţia că aţi contribuit pentru ca tinerii să vă asigure un viitor mai bun, vă vom oferi publicitate gratuita pe site-ul asociaţiei noastre. 2% este o formă de parteneriat între cetățean, autorități și sectorul non-profit și nu implică nici un cost financiar suplimentar din partea contribuabilului.

Cum puteti contribuii?

Pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit, contribuabilii vor depune la administratia financiară de domiciliu pană la data de 15 mai 2011: - formularul 230 (click pentru download) : Cerere privind destinaţia sumei reprezentand pană la 2% din impozitul anual; - formularul 230 (click pentru download) pentru cei care obţin, pe langă salarii, şi alte venituri.